Anlægsbalance - fortsat

LokalListens oversigt over fordelingen af Anlægsudgifter i Varde Kommune.

 Totaltallet for modtagelse i de enkelte lokalsamfund (sogne).Beløbene er forsøgt placeret under de enkelte områder i samtlige lokalsamfund.

211 mio. – (13,15% af totalbeløbet på kr. 1.605 mio).er ikke fordelt,

Disse 13,15% skulle retteligt være tillagt de enkelte sogne og herunder Varde sogn, hvorfor sognets modtagne beløb reelt vil være væsentligt højere .

En tak til Lars Risbjerg Nielsen, Varde kommune for en imponerende indsats for grundtallene, der har været vanskelige især pga. bogføring og kontering specielt i årene 2007-2012 har været mangelfuldt. Der er således i skemaet ikke fordelt beløb for kr. 211 mio. som det ikke har været muligt at placere

oversigt

LokalListens oversigt over fordelingen af Anlægsudgifter i Varde Kommune fordelt pr. borger (kerneværdier-byudvikling-byforskønnelse- total pr. borger). Varde sogn udgør ca 30% af befolkningen, men har modtaget over 50% af den totale anvendelse før nedennævnte kr. 211 mio. – (13,15% af totalbeløbet på kr. 1.605 mio).,

Disse 13,15% skulle retteligt være tillagt de enkelte sogne og herunder Varde sogn, hvorfor sognets modtagne beløb reelt vil være væsentligt højere .

 

Share This