Vester Starup anlægsoversigt

Sammenfatning Vester Starup sogn (2007-2018)

Vester Starup sogn har fået tilført kr. 28.686.700 og de kr. 14.795.265 er anvendt til områdecenter. Byudvikling i form at udstykninger har fået kr. 3.418.788. Derudover er der anvendt kr. 5.675.687 på børnehave, kr. 4.796.960 på skole.

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen –  i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger.  Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Vester Starup. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Vester Starup og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This