Varde anlægsoversigt

Sammenfatning Varde sogn (2007-2018)

Varde har bogføringsmæssigt fået kr. 758.707.738. Derefter har kommune bogført kr. 221.398.624 som den ikke kan placere. Det antages at mindst halvdelen af dette beløb er anvendt i Varde, svarende til den øvrige bogføring. I så fald er der i alt anvendt kr. 869.000.000 i Varde svarende til 54% af samtlige anlægsinvesteringer i perioden. Det har ikke været muligt at finde anlægsinvesteringer for Varde Torv, men det forlyder at der min. er brugt kr. 65 mio. Opgivet renovering af tag på Brorsonskolen oplyst til kr. 17 mio fremgår heller ikke af materialet.

Forskellen på de øvrige lokalsamfund og Varde er, at i Varde er det kommunen, der tager initiativ til by forskønnelse.  Lokalsamfundene må  selv tage initiativet og selv finde pengene. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune. Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et årligt beløb til udvikling af byen svarende til deres borgerantal – i praksis skal det ske via Udviklingsrådene såfremt de repræsenterer samtlige foreninger i området. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen –  i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Varde. 

Varde

af maj 3, 2020

Share This