Tistrup anlægsoversigt

Sammenfatning Tistrup sogn (2007-2018)

Tistrup har fået i alt kr. 76.318.193. Her er kr. 44.776.788  anvendt til plejehjem. Udstykning mv. har kostet kr. 8.373.475. Skolen har fået kr. 1.604.901 og børnehaven kr. 16.613.680. Hallen har fået kr. 406.131. Spejderne har fået kr. 207.500.

Tistrup udviser en beundringsværdig evne til nye projekter. Der samles betydelige beløb ind og borgerne bidrager med frivilligt arbejde. Sidste skud på stammen er Tistrup Byskov, hvor kommunen har bidraget med kr. 64.586

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Tistrup. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Tistrup og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This