Thorstrup/Sig anlægsoversigt

Sammenfatning Thorstrup/Sig sogn (2007-2018)

Thorstrup/Sig har fået i alt kr. 13.999.078. Her er kr. 9.753.475 er anvendt til kommunens fælles materielgård og har næppe noget at gøre med udvikling i Sig. Udstykning har kostet kr.4.163.827. Skolen har fået kr. 75.000 og Tambours Have kr. 6.776

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Thorstrup/Sig. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Thorstrup/Sig og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This