Skovlund anlægsoversigt

Sammenfatning Skovlund sogn (2007-2018)

Skovlund har fået i alt kr. 1.789.331. Udstykning og salg af ejendomme har kostet kr. 1.467.630. Der er anvendt kr. 294.801 på den nu nedlagte skole.

Provenu fra skolesalget er som ved andre salg bogført andet steds. Kr. 26.900 er anvendt til salg af Lindbjerg Skole. Skovlund har selv i perioden finansieret etablering af Efter- og Friskole, kulturhus, Torv (Ole Flensteds plads) mm.

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Skovlund. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Skovlund og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This