Rousthøje anlægsoversigt

Sammenfatning Rousthøje sogn (2007-2018)

Rousthøje har fået kr. 261.684 til anlæg. Kr. 230.649 er anvendt til grøn renovering af forsamlingshuset og kr. 31.035 til udstykning.

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Rousthøje. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Rousthøje og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This