Outrup anlægsoversigt

Sammenfatning Outrup sogn (2007-2018)

Outrup har fået kr. 31.434.735 til anlæg. Her er kr.22.677.770 anvendt til ældreboliger. By forskønnelse har fået kr. 4.184.279. Der er brugt kr. 3.430.318 – idrætshallen kr. 396.831 – skole 693.062 og kr. 50.475 til børnehaven.

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Outrup. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Outrup og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This