Øse anlægsoversigt

Sammenfatning Øse sogn (2007-2018)

Øse sogn har fået tilført kr. 3.279.758 til anlæg. Børnehave har kostet kr. 121.987.Byudvikling har fået tilført kr.1.111.596. Turisme (Tambours Have) har fået det største beløb med kr. 1.263.908.

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen –  i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger.  Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Øse. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Øse og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This