Ølgod anlægsoversigt

Sammenfatning Agerbæk sogn (2007-2018)

Varde Kommunen har ikke brugt anlægskroner på byforskønnelse i Agerbæk siden 2007. De investerede anlægsmidler er primært brugt indenfor området kerneydelser. Der er investeret i Agerbæk skole, herunder multisal og kombibibliotek, i Agerbæk børnehave tilbage i 2012 og så nogle udstykninger. Så altså kr. 0,- til byforskønnelse i Agerbæk pr. borger og kr. 4.518,- pr. borger i Varde by til byforskønnelse i samme periode.

Forskellen på Agerbæk og Varde er, at i Varde er det kommunen, der tager initiativ til byforskønnelse.  I Agerbæk, må finde selv tage initiativet og selv finde pengene. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune. Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb til udvikling af byen – i praksis skal det ske via Udviklingsrådene. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

Her kan du se, hvor mange anlægskroner, der er anvendt i sognet sammenlignet med, hvad der er brugt i Varde sogn. Beløbene er i tusinde kroner per indbygger fordelt på fire  de hovedområder.

[ninja_tables id=”4286″]

Sådan skal du læse og forstå tallene!
Byudvikling: Anlægsudgifter til udvikling af byerne, som ikke er forskønnelse. F.eks. udstykninger
Byforskønnelse: Anlægsudgifter til at gøre byen smukkere og mere attraktiv for borgerne
Kerneydelser: Anlægsudgifter til skoler, plejehjem, børnehaver etc.
Fælles større byggerier: Anlægsudgifter til Campus, Nyt Rådshus, Falckstation etc.

Her kan du se, hvad anlægskronerne er brugt på i sognet (tusinde kroner pr. indbygger)

[ninja_tables id=”4184″]
Share This