Nørre Nebel anlægsoversigt

Sammenfatning Nr. Nebel sogn (2007-2018)

Nr. Nebel sogn har i perioden fået kr. 99.961.829 til anlæg. Der er anvendt kr. 70.599.920 til ældreboliger og plejehjem. Nr. Nebel by har fået         kr. 20.224.554 til byfornyelse (det bemærkes at sammenbinding af infrastruktur på kr. 4.567.655 er medtaget i dette beløb)– børnehave/vuggestuer kr. 2.368.505 – hal kr. 3.684.783 – skole kr. 1.723.699 – udstykning kr. 1.360.369. Investeringer i plejehjem og ældreboliger er primært sket i perioden 2007-2012

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Nørre Nebel. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Nørre Nebel og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This