Næsbjerg anlægsoversigt

Sammenfatning Næsbjerg sogn (2007-2018)

Næsbjerg sogn har fået tilført kr. 10.327.978 og de kr. 6.417.453 er anvendt til byudvikling i form at udstykninger. Derudover er der anvendt kr. 3.483.921 på børnehave, kr. 379.804 på skole og kr. 46.800 på byfornyelse

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Næsbjerg. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Næsbjerg og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This