Lunde anlægsoversigt

Sammenfatning Lunde sogn (2007-2018)

Lundes 958 sognebørn har fået tildelt i alt kr. 1.637.092. – heraf er kr. 1.239.050 anvendt til ombygning af Baunbo. Mon ikke også Lunde fortjener større opmærksomhed fra kommunens side

Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Lunde. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Lunde og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This