Kvong anlægsoversigt

Sammenfatning Kvong sogn (2007-2018)

Der er udstykket for kr. 1.570.409 ud af et totalt beløb på kr. 1.777.069, hvilket er positivt. Ellers må Kvong beboerne klare sig selv og det gør de flot.

Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Kvong. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Kvong og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This