Janderup anlægsoversigt

Sammenfatning Janderup Sogn (2007-2018)

Der er anvendt kr. 7.642.125 i Janderup sogn. Byudvikling har beslaglagt kr. 2.882.221. Skolen kr. 196.280 og så er der anvendt kr. 4.251.249 på Vidagerhus.

Vidagerhus er nu nedlagt som bosted og skal enten sælges eller rives ned. Det gamle mejeri er en mørk plet i bybilledet og bør stå på ønskelisten for såvel beboere som byråd. 

Ser man på forskellen på Janderup og Varde, så adskiller kommunens tilgang sig ved, at de i Varde tager Byrådet initiativet til byforskønnelse, herunder finder pengene. I Janderup må byen selv tage initiativet og selv finde de første penge. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune.

Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Janderup. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Janderup og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This