Henne anlægsoversigt

Sammenfatning Henne sogn (2007-2018)

Kommunens interesse i Henne er primært turistområdet. Totalt er der investeret kr.  8.674.945. heraf alene kr. 851.129 til Renovering af det gamle posthus i Henne. Kloakkering løber op i kr. 1.975.106 og burde indgå i det store ikke fordelte beløb.

Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Henne. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Henne og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This