Faaborg anlægsoversigt

Sammenfatning Faaborg sogn (2007-2018)

Faaborg må åbenbart klare sig selv. Der er givet i alt kr. 354.236 . Beløbet er brugt til køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg

 Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via Borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Faaborg. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Faaborg og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This