Blaavandshuk anlægsoversigt

Sammenfatning Blaavandshuk sogn (2007-2018)

I Blaavandsdhuk sogn er der anvendt 37.527.559. Primært til turisme – kr.32.264.394 herunder Tirpitz. Kr. 1.277.407   er anvendt på skoler, kr. 1.836.688 på Idrætscenteret, kr.1.772.334  på Infrastruktur   og et mindre beløb kr. 58.641 på byudvikling. Området er præget af en elendig  infrastruktur og udviklingen styres af  Byrådet med en meget lille inddragelse af fastboende borgere.

I modsætning til Varde er der en meget stor lokal interesse i deres eget samfund. Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Blaavandshuk. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Blaavandshuk og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This