Billum anlægsoversigt

Sammenfatning Billum Sogn (2007-2018)

Der er anvendt kr.5.625.781 totalt i Billum sogn. Der er anvendt kr.  135.717 på naturværksted og salg af skole og børnehave. Kr. 4.481.448 er brugt til vej og grusgrav ved Kjelst og kr. 1.008.617 til udstykninger.

Skal man se på forskellen på Billum og Varde, så adskiller kommunens tilgang sig ved, at i Varde tager Byrådet initiativet til byforskønnelse, herunder finder pengene.

I Billum må byen selv tage initiativet og selv finde de første penge. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune.

Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger.

Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Billum. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Billum og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This