Ansager anlægsoversigt

Sammenfatning Ansager Sogn (2007-2018)

Der er anvendt kr. 1.203.492 til kanalstien og stemmeværket  (turisme) . Ansager by har selv bidraget med kr. 300.000,-. Siden 2007 er der brugt ikr. 52.544.765 på et nyt plejehjem.. Udstykning og veje beløber sig til kr. 1.918.313. Skole kr. 569.814 – her bemærkes at skolen selv har investeret et beløb mellem kr. 1 mio. og kr. 1,5 på aktivitetslokaler, som er taget af driften og som skolen i dag straffes for med et mindre beløb til drift i de kommende 4 til 5 år. Der er investeret kr. 380.663 i børnehaven

Indenfor de seneste 10 år er der indsamlet adskillige mio i Ansager til hotel – renovering og etablering af værelser. Køb og renovering i forbindelse med etablering af Kvie Sø Efterskole. Etablering af Ansager Søpark ifm. det tidligere fiskeri og renovering af faciliteter på Ansager Stadion.

Skal man se på forskellen på Ansager og Varde, så adskiller kommunens tilgang sig ved, at de i Varde tager Byrådet initiativet til byforskønnelse, herunder finder pengene. I Ansager må byen selv tage initiativet og selv finde de første penge. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune.

Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Ansager. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Ansager og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This