Agerbæk anlægsoversigt

Sammenfatning Agerbæk sogn (2007-2018)

De investerede anlægsmidler er primært brugt indenfor området kerneydelser. Der er investeret i Agerbæk skole, herunder multisal og kombibibliotek, Agerbæk børnehave tilbage i 2012 og så nogle udstykninger. Så altså kr. 0,- til byforskønnelse i Agerbæk pr. borger og kr. 4.953,- pr. borger i Varde by til byforskønnelse i samme periode.

Forskellen på Agerbæk og Varde er, at i Varde er det kommunen, der tager initiativ til byforskønnelse.  Agerbæk må  selv tage initiativet og selv finde pengene. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune. Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et årligt beløb til udvikling af byen svarende til deres borgerantal – i praksis skal det ske via Borgerforeningen såfremt de repræsenterer samtlige foreninger i området. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

Her kan du se, hvor mange anlægskroner, der er anvendt i sognet sammenlignet med, hvad der er brugt i andre sogne.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Agerbæk. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Agerbæk og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This