Aal/Oksbøl anlægsoversigt

Sammenfatning Aal/Oksbøl sogn (2007-2018)

Aal/Oksbøl har fået tilført totalt kr. 37.314.756. Plejehjem/ældre har fået tilført kr. 23.447.064. Byudvikling kr. 6.381,870. Lægehuset kr. 2.980.756, børnehaven kr. 2.787.002, materielgård  kr. 200.401. Derudover er der brugt kr. 1.098.538 på infrastruktur og kr. 419.124 på by forskønnelse.

Lokallisten ønsker, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolknings tallet  til udvikling af byen –  i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. 

Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Ansager. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Ansager og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This