Horne anlægsoversigt

Sammenfatning Horne sogn (2007-2018)

Horne med sine 1160 borgere er åbenbart ukendt område. Der er investeret kr. 332.826. Det er opløftende at borgerne selv har gjort en indsats for at højne standarden, således at Horne fremstår som et hyggeligt samfund

Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb i forhold til befolkningstallet  til udvikling af byen – i praksis skal det ske via borgerforeningen, såfremt de repræsenterer samtlige foreninger. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Horne. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Horne og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This