Her kan du læse om anlægsbalancen

Det har Lokallisten gjort!

Hos Lokallisten har vi i længere tid har fokus på en skæv udvikling af kommunens byer. Vi har bedt Varde Kommune levere tal, så vi kan se, hvordan kommunen har anvendt anlægsudgifterne siden 2007. Vi har bedt om et tal pr. borger pr. by for på den måde at kunne sammenligne investeringen i byerne. Vi har desuden bedt om at få tallene fordelt på byudvikling, kerneydelser og større fælles byggerier f.eks. Campus. Vi havde også bedt om, at få et tal på, hvor mange fondsmidler, man har tiltrukket pr. borger pr. by, men kommunen har ikke været i stand til at levere disse tal.

Sådan skal du læse og forstå tallene!

Byudvikling

Anlægsudgifter til udvikling af bykerne, som ikke er forskønnelse. F.eks. udstykninger

Byforskønnelse

Anlægsudgifter til at gøre smukkere og mere attraktiv for borgerne

Kerneydelser

Anlægsudgifter til skoler, plejehjem, børnehaver etc.

Fælles større byggerier

Anlægsudgifter til Campus, Nyt Rådshus etc.

Spørgsmål:

Giver det mening at sammenligne anlægsudgifterne i Alslev og Ølgod, når vi taler om kerneydelser? Nej, ikke rigtig. Hvis Alslev ikke har et plejehjem, men der skal nyt tag på plejehjemmet i Ølgod, så er sammenligningen allerede problematisk. Det, man til gengæld kan sammenligne er byudviklingen og i særdeleshed byforskønnelsen. Derfor har vi også selv opdelt byudvikling i byudvikling og byforskønnelse, da byforskønnelse i høj grad er det, som borgerne på eget initiativ arbejder for.

I de tal, som vi har modtaget, er der en række ”ikke fordelte midler”. Ca. 200 millioner er ikke fordelt, og dem har vi kigget nærmere på. Det er primært udgifter fra perioden 2007-2012, som enten ikke er posteret korrekt eller poster, hvor der ikke klart fremgå, hvad og hvilke områder de vedrører. Det formodes at en del af disse mio. også er brugt i Varde by.

Endvidere er energibesparende foranstaltninger, indefrosne midler og cykelstier ikke medtaget af kommunen.

2019 er ikke med endnu, men det vil kun gøre billedet tydeligere.

Der er brugt rigtig mange penge i Varde by til byforskønnelse i 2019.

I perioden 2007-2018 er der totalt af samtlige katagoriserede anlægsudgifter anvendt 55% i Varde mod 45% i samtlige øvrige lokalsamfund.Varde borgere udgør 30% af befolkningsgrundlaget. Opgørelsen er baseret på Varde kommunes egne tal.

Se flere detaljer HER

Share This