Alslev anlægsoversigt

Sammenfatning Aslev sogn (2007-2018)

De investerede anlægsmidler er investeret i skole med kr. 130.920  –  børnehave med kr. 2.849.498 – byudvikling med kr.  794.972  og byforskønnelse med kr. 2.285.965 (forsamlingshuset Thueslund).

 Så altså kr. 736,- til byforskønnelse i Alslev pr. borger og kr. 4.953,- pr. borger i Varde by til byforskønnelse i samme periode.

Forskellen på Alslev og Varde er, at i Varde er det kommunen, der tager initiativ til byforskønnelse.  Alsdlev må  selv tage initiativet og selv finde pengene. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune. Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et årligt beløb til udvikling af byen svarende til deres borgerantal – i praksis skal det ske via borgerforeningen såfremt de repræsenterer samtlige foreninger i området. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

Her kan du se, hvor mange anlægskroner, der er anvendt i sognet sammenlignet med, hvad der er brugt i andre sogne.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

oversigt

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Alslev. 

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Alslev og Varde fordelt pr. borger. Beløbene dækker byudvikling, by forskønnelse og kernevelfærd

Share This