Niels Jørgen Nielsen

Er født i 1950 og har haft sin skolegang på Ansager skole, Nr. Nebel Privat- og Realskole, Varde Handelsskole og Anglo Continental, Bournemouth.

Niels Jørgen har boet i Varde, København, Skovlund og Ansager – er bankuddannet i Handelsbanken i Varde, leder af afregningsafdelingen Fonds/Udland,  København, direktør Skovlund Andelskasse og filialchef i Andelsbanken i Ansager. Derefter Ansager Slagteri, Vego A/S og Danisco A/S. En arbejdsulykke i 2005 medførte 65% invaliditet og en 3 årig ansættelse på Ølgod Skole med administrativ arbejde.

Niels Jørgen har været enlig far med 2 børn siden 1989 og har i dag 5 børnebørn.

Niels Jørgen har været involveret i de fleste bestyrelser i såvel Skovlund som Ansager, bl.a. som formand for Skovlund  Idrætsforening  og Håndbold-afdelingen Sif/Ansager.

Niels Jørgen har været initiativtager og medstifter af bl.a. Skovlund Invest, Ansager Invest og nu senest Lokallisten.

 

Særlige fokusområder

  • Udvikling og trivsel i hele kommunen

  • En folkeskole og en ældrepleje, som vi alle kan være stolte af

  • Midler til alle lokalsamfund i forhold til borgerandel

  • Decentralisering og en servicekommune drevet af sund fornuft, som borgerne har tillid til

  • Varde kommune er til for borgerne og ikke omvendt

Kontakt:

Niels Jørgen Nielsen
Præstevangen 17
6870 Ansager
T: 51 70 74 11
E: njn@lite.dk

INDLÆG FRA NIELS JØRGEN NIELSEN

Hvornår hoppede kæden af?

Hvornår hoppede kæden af?

Byrådet er blevet enige om et forslag til ny skolestruktur. Et forslag, hvor de fremover overlader reduceringer og lukninger til administrationen. Forslaget er baseret på udokumenterbare beregninger for besparelserne på 20 millioner. 20 millioner, som Erik Buhl ifølge...

read more

DE SENESTE INDLÆG FRA LOKALLISTENS BLOG

Venstre, Varde og alle os andre

Jeg ser partiet Venstre i Varde Kommune som et stort tankskib. Når det først har sat en retning, så tager det rigtig lang tid at ændre kurs. Sjovt nok går det bedre for moderpartiet. Her har man for længst erkendt, at effektiviserings- og centraliseringsdagsorden har...

read more

Vindmøllerne skal ud i vandet

Vi er imod en fortsat udbygning af landvind af flere årsager:  Naboer til landbaserede kæmpevindmøller er ikke af den på området gældende lovgivning (Vindmøllebekendtgørelsen) beskyttet. VINDmøller skal i sagens natur, stå hvor der er VIND. Dette er på havet. En...

read more

Fortryder ja til vindmøller på land

Havde jeg dengang vidst, hvad jeg ved i dag, havde jeg aldrig stemt ja til vindmøller på land op af borgere. Processen op til afstemningen i 2013 var utrolig professionel. Det firma, der ville have opstillet vindmøller i området, gennemgik - for hele byrådet - hvad...

read more

Vil du med?

Jeg drømmer om en anden vej. Om en kommune, hvor de enkelte byer har tildelt deres egen økonomi gennem et retfærdigt og ligeligt fordelingsprincip. Hvor borgerforeninger og udviklingsråd er meget, meget tættere på kommunens forvaltning, så vi på den måde får den...

read more

Kortere skoledag

Giv nu skolerne frihed til at planlægge dagen mest hensigtsmæssigt. Vidste du, at med mindre Varde Kommune forhindrer det, så kan en skole selv bestemme, hvor lang dagen skal være. Helt i tråd med folkeskolelovens §16 B. Synes du dit barns skoledag er blevet for lang...

read more
Share This