Jeg drømmer om en anden vej. Om en kommune, hvor de enkelte byer har tildelt deres egen økonomi gennem et retfærdigt og ligeligt fordelingsprincip. Hvor borgerforeninger og udviklingsråd er meget, meget tættere på kommunens forvaltning, så vi på den måde får den udvikling, som den enkelte by efterspørger.

Jeg drømmer om en fremtid med decentralisering, om en landsbypedel og en bevarelse af de mindre skoler. Jeg drømmer om en kommune, der er mere fleksibel i sagsbehandlingen af arbejdsløse, syge og handicappede for, hvis vi behandler alle ens, så behandler vi alle forskelligt. Og så drømmer jeg om et mere harmonisk byråd, hvor forhandlingerne er reelle og nødvendige fordi, at fordelingen af mandaterne kræver det.

Lad os sammen gå en anden vej og skabe et andet samfund. Vi skal ikke bruge energi på at skabe fællesskab og korpsånd omkring Varde Kommune. Varde Kommune er en administrativ konstellation, der skal fokusere på at skabe de bedste rammer for et godt liv der, hvor du bor. Fællesskabet og korpsånden skal skabes i din by. Du ved, at livskvaliteten ligger i de menneskelige relationer der, hvor du bor, og derfor er DIN by – lille som stor – vigtigst for dig.

Hvis du stemmer, som du altid har gjort, så får du, hvad du altid har fået.

Share This